مقاله نقش پریبیوتیکها در درمان سرطان روده

مقاله نقش پریبیوتیکها در درمان سرطان روده

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

مقاله نقش پریبیوتیکها در درمان سرطان روده

5000 قیمت

مقاله نقش پریبیوتیکها در درمان سرطان روده

مقاله نقش پریبیوتیکها در درمان سرطان روده

مقاله نقش پریبیوتیکها در درمان سرطان روده در حجم 9 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:

 

، اثرات اصلی پریبیوتیکها از جمله فروکتانهای نوع اینولین برکاهش سرطان زایی دروهله اول درمحل اصلی نمایان گشته یعنی جائیکه باکتریهای روده ای جهت تکثیرتحریک می شوند یعنی روده بزرگ،

بررسی این موضوع که ایافروکتانهای نوع اینولین نیز می توانند اثرباز دارنده ای برسرطان زایی درعضودیگری دورازروده بزرگ ، یعنی غده پستان داشته باشندیا خیر، توجه همه مارابه جلب کرده است نتایج تحقیقات اولیه نشان می دهد که الیگوفروکتوز(15٪w/wدررژیم غذایی اصلی حیوانات آزمایشگاهی ) میزان بروز ترمورهای پستان القاء شده در موشهای صحرایی ماده Sprague-dawley توسط یک دوززیر پوستی methylnitro sourea5.mg/kg که روز چهل وپنجم بعدازتولدبه آنها تزریق شده کاهش دارد. در همه پارامترهای بررسی شده ، یعنی تعداد موشهای حامل تومور تعداد کل تومورهای پستان ، متوسط حجم تومور ، تعداد تومورهای پستانی بدخیم و متاسازهایشان ، مقادیر بدست آمده در موشهای تغذیه شده باالیگوفروکتوز نسبت به موشهای گروه کنترل که بارژیم غذایی پایه تغذیه گشته ، به میزان قابل توجهی پایین تر بود(جدول 1-16) .

اثرات فروکتانهای نوع اینولین بررشدتومور

براساس بررسیهای انجام شده ، فروکتانهای نوع اینولین علاوه بر اثرات ضد سرطان زایی شان برسرطان زایی روده بزرگ وپستان در حیوانات آزمایشگاهی ، در کاهش رشد تومورهای از قبل موجود، یعنی تومورهای سخت پیوند یافته به صورت درون ماهیچه ای به موش خانگی که ازدوسلول تومورمتفاوت، سلول سرطانی پستانی وtlt  موش بوجودآمده نیز تاثیر بسزایی داشته اند. چنین اثرات بازدارنده ای بررشدتومور در موشهای صحرایی تغذیه شد بااینولین وایلگوفروکتوزوموشهای حامل نوع سخت یااستسقائی تومورکبدی بدخیم پیوند یافته به صورت درون صفاتی ودرون ماهیچه اما(ltl) نیز به اثبات رسید(نمودارهای1-16و2-16) ، به هنگام مقایسه باموشهای گروه کنترل فقط بارژیم غذایی پایه (مبنا) تغذیه شده ، میزان افزایش طول عمر16 ٪ ومیانگین زمان افزوده شده به بقاء برای هردو پریبوتیک بررسی شده 18٪ بود.

جدول 1-16: اثر الیگوفروکتوز(ofs) بکاررفته جهت تغذیه موشهای صحرایی ماده باسرطان زایی القاء شد. توسط (mnu) متیل نیتروژن اوره.

نمودار 1-16: تاثیر انیولین والیگوفروکتوز(15٪ دررژیم غذایی) برمیزان مرگ وبرموشهای صحرایی حامل توموراستسقائی که بواسطه تغییردرmst (میانگین زمان بقاء) وils (افزایش طول عمر) اندازه گیری شد. درهرگروه ده موش در جهارآزمایش جداگانه مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج به صورت یکجا ارائه گردید. نتایج مربوط به هر دو کربوهیدرات بررسی شده به لحاظ آماری در مقایسه با گروه کنترل فوق العاده بالا(p<0/01) بود.

اثرات فروکتانهای نوع اینولین بر متاساز سرطان

در موش نر جوان c3h ، سلول های تومور tlt پیوند خورده به صورت درون ماهیچه ای توموری ساخته که بعدها متاسازی می کند به خصوص در ریه ها، در چنین نمونه آزمایشگاهی،جالب ترین فعالیت اینولین و الیگوفروکتوز توانایی شان در کاهش قابل توجه تعداد موشهای حامل متاسازهای ریه و همچنین تعداد کل متاسازهای ریه درهر گروه بود.


خرید

پرداخت آنلاین
درصورت نداشتن ایمیل از ایمیل زیر استفاده کنید

zeefile.ir@gmail.com

mouse corsair

بازار اجتماعی باسلام

25,000 تومان تخفیف خرید اول

ثبت نام رایگان