تحقیق آلودگي هاي زيست محيطي

تحقیق آلودگي هاي زيست محيطي

تحقیق آلودگي هاي زيست محيطي

تحقیق آلودگي هاي زيست محيطي در حجم 17 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:

دو روش عمومي براي پايداري در برابر آلودگي زيست محيطي

براي مبارزه فعال با آلودگي زيست محيطي دو روش وجود دارد :

اول : پاك سازي زباله صنعتي و كشاورزي است كه شهرت گسترده اي هم دارد با وجود اين ، چون اجراي اين روش مشكل را به طور ريشه اي بر طرف مي كند گسترش دامنة عمليات اجرايي آن نيز اهميت چنداني ندارد كما اينكه خدمات در زمينه پاك سازي زباله آن طور كه بايد و شايد نمي تواند عمل جداسازي كلي مواد مضر را در زباله صنعتي تداوم بخشد ، از طرفي ايجاد تاسيساتي كه اين گونه خدمات را ارائه دهند نه تنها هزينه آور است بلكه فضاهاي زيادي هم مي خواهد كه خود مشكلات جانبي به همراه مي آورد كه اغلب حل آن ها نيز دشوار مي نمايد بنابراين اين معضلات از كارايي اين روش مي كاهند .

دوم : روشي است بيشتر راديكالي

اين روش هم از نظر اقتصادي سود بيشتري دارد و هم نزديك ترين روش ممكن براي الهام از فرآيند هاي طبيعي در جهت تكامل بخشيدن به روش هاي گوناگون تكنيكي در توليداست مانند : ايجاد گردش بسته در مرحله اي نخست .

ليكن اين روش نيز به علت نبود يك ارزيابي درست از زيان هاي اقتصادي ناشي از آلودگي زيستي تاكنون مورد استفاده گسترده قرار نگرفته است . از نظر اقتصادي ، وارد كردن يك تكنولوژي جديدتر به منظور استفاده از مواد خام ، براي يك مدير توليدي امري نامناسب مي نمايد ، به ويژه كه هزينه بهبود اين گونه تكنولوژي ها شايد بيش از ارزش كالاهايي باشد كه از مواد زائد به دست مي آيند ولي در هر صورت از مقايسه زيان وارد بر محيط در اثر آلودگي چنين بر مي آيد كه اين اقتصاد در واقع تبديل به يك زيان براي جامعه مي شود .

از تجارت اكثر كشورهاي پيش رفته چنين معلوم شده است كه حجم خسارت هاي اقتصادي ناشي از آلودگي زيست محيطي در يك سال به هزار ها ميليون دلار مي رسد و اين موضوع با اين واقعيت مقرون مي شود كه آلودگي هوا تندرسي را زايل مي كند و شيفت هاي احتمالي كار صدمه مي رساند و از رشد باز دهي توليد مي كاهد از طرفي آلودگي هوا است افزايش تدريجي ابزار و آلات صنعتي و فساد مواد ، كاهش توليد غلات ، و ديگر محصولات كشاورزي ، و به هم خوردن وضعيت جنگل ها مي شود توليد انواع نامرغوب چوب را باعث مي شود كه اين نتايج امروزه به وضوح عيان شده اند از جمله دست آوردهاي بر تكنولوژي ناپاك ، زيان هاي اقتصادي ناشي از آلودگي منابع آب و خاك اند كه دست كمي هم از زيان هاي آلودگي هوا ندارند ولي از اين مشكل تر و خطرناك تر آن است كه :

آلودگي زيست محيطي بدون ترديد زيان هاي فرهنگي ، اخلاقي ، زيباشناختي ، به ارمغان خواهد آورد كه نمي توان آن را با هيچ يك از مقايس هاي مورد عمل ارزيابي كرد در صورتي كه مي توان زيان اقتصادي ناشي از تكنولوژي ناپاك را به صورت اعداد و ارقام بر آورد و بيان كرد مثلاً آلودگي هوا طول عمر پيش بيني شده براي ابزار و آلات صنعتي را تا 50 درصد كاهش مي دهد كه پس از آن بايستي به طور اساسي تعمير شود .

همچنين ميزان انرژي گندمي كه در نزديكي پروژه هاي صنعتي غير فولادي كاشته مي شود به نسبت 40-60 درصد كاهش مي يابد و مقدار پروتئين تم مبر نت كبرم 25-35 درصد پايين تر از پروتئين گندمي است كه خارج از ميزان تأثير اين پروژه ها كاشته مي شود .


تعيين آلودگي مواد راديو اكتيو در آب و خاك منطقه رامسر

منطقه رامسر و چشمه هاي آب معدني و گوگردي آن از دير باز به عنوان آب گرم سخت سرشناخته شده و براي علاج بسياري از بيماريها از جمله بيماريهاي جلدي مورد استفاده قرار مي گيرد در اين مطالعه منشا حرارت گوگرد و مواد راديو اكتيو چشمه ها كه ممكن است ناشي از توده هاي زيرزميني باشد ، بررسي شده است به طوري كه گسلي كه باعث به وجود آمدن مظاهر اين چشمه ها در يك خط شده است در مجاورت اين توده ها قرار دارد همچنين اختلاف درجه حرارت چشمه هايي كه در نزديكي يكديگر قرار دارند نشانه دوري و نزديكي مظهر آنها نسبت به گسل مي باشد و هر جا كه توف آهكي چشمه ها بيشتر باشد پرتوزا اختلاف تركيب زيادي نسبت به چشمه اي ديگر ديده مي شود در اين منطقه 16 ايستگاه نمونه برداري آب و 10 دستگاه نمونه برداري آب و 10 دستگاه نمونه برداري خاك انتخاب گرديده است اندازه گيري راديوم 226 با استفاده از روش آزاد سازي گاز دادن 222 انجام شده حداقل پتوزايي راديوم 226 در آب 35/0 واقع در كتالم و حداكثر آن 3495 پيكوكوري در ليتر مربوط به چشمه آب سياه و حداقل پرتوزايي راديوم 226 ، در خاك 6/0 واقع در باغات كتالم و حداكثر آن 75/41 پيكوكوري در كيلوگرم در ساعات در اطراف چشمه آب سياه بود هاست .